Politika i ekonomija

U bogatoj ponudi mogu se pronaći ekonomske i političke domaće knjige o ljudskim pravima, manjinama, zločinima i odgovornostima, diskriminaciji žena, izvoznim strategijama, berzama, deviznom kursu, kapitalu, Evropskoj uniji.
Sortiraj po  
1 2
Proizvodi (1-20 od 24)
 • Rešenja u vezi međunarodnih zločina i kažnjavanje njegovih počinilaca nisu pronađena. Postojanje međunarodnog krivičnog kodeksa i organa koji bi ga primenjivao, ostala je neostvarena ideja.
 • Posezanje za pravima čoveka, njihovim ostvarivanjem i zaštitom, postalo je uobičajeni manir u odnosima unutar međunarodne zajednice.
 • Knjiga "Nacija i nacionalizam" je svojevrsni ogled u kojem se ispituje uloga nacije, nacionalizma i nacionalne države u savremenom svetu.
 • Ovaj vodič je pripremljen kao odgovor na izraženu potrebu mogućih država članica Saveta Evrope da dobiju obaveštenja o pravnim odredbama Konvencije i praksi zasnovanoj na njima.
 • Mnogi od nas, pa i vi, ulažu ili žele da ulože novac i tako osiguraju njegovu vrednost i prihod od njega na kraći ili duži rok.
 • Ova knjiga predstavlja zbornik dokumenata o međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu.
 • Slovenski svet ima uslove ne samo za izlazak iz krize nego i za izgradnju najrazvijenijeg društva na svetu: ogroman visoko obrazovan ljudski potencijal i prirodne izvore.
 • Phare Program je inicijativa Evropske Unije za pružanje pomoći zemljama Centralne i Istočne Evrope u razvoju njihove privrede i demokratskog društva u okviru prosperitetne i stabilne Evrope.
 • "Uprkos miroljubivim izjаvаmа i dobronаmernim ciljevimа Severnoаtlаnskog pаktа, Rusi su u njemu videli аntisovjetsko i ekspаnzionističko oruđe. Zаto su odmаh i vrlo oštro reаgovаli. Prvo zvаnično reаgovаnje je ovа Deklаrаcijа..."
 • Policija spada među najstarije institucije ljudskog društva i javlja se onda kada nastaje privatna svojina i država.
 • Autor je imao cilj da kritički preispita praksu tržišnih reformi jugoslovenske privrede i ulogu države u tim reformama.
 • Branka Doknić u ovoj knjizi izučava pojam utopije u paraleli sa ideologijom i naukom, pošto su granice između ovih polja ljudske svesti i delovanja zaista maglovite.
 • "Ide li EU u pravcu sticanja svojstva posebnog pravnog lica u međunarodnom pravu? Koliko je fleksibilan jedinstveni institucionalni okvir EU postavljen na tri stuba saradnje, sa aspekta njegovog reformisanja?..."
 • Udžbenik na kome su mnoge generacije studenata tokom prethodne dve decenije stekle svoja prva znanja o teoriji i praksi međunarodnih odnosa, evoluciji međunarodne politike, prava i ekonomije.
 • U knjizi se razmatraju prednost izlaza na međunarodno tržište, uslovi poslovanja, kreiranje vrednosti, kao i faktori koji utiču na pripremanje, formulisanje i postavljanje izvozne strategije proizvodnog preduzeća.
 • Knjiga se bavi najvažnijim međunarodno pravnim aspektima zaštite manjina.
 • Autor je pokušao da ukaže na problem traganja za kulturnim identitetom u uslovima društva u tranziciji.
 • Znanje i informacije iz ove knjige treba da omogući zainteresovanima da shvate suštinu berzanskog poslovanja, kao posebnog oblika tržišnog delovanja.
 • Knjiga je jedinstvena na našem prostoru i predstavlja ne samo dokument o sadašnjici i vremenu u kome živimo, već je i moguć kreativni putokaz za budućnost i neko bolje vreme kome težimo.
 • Ovo je knjiga koja se bavi temom uticaja razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija na diplomatiju i njenu srž - pregovaranje.
Sortiraj po  
1 2
Proizvodi (1-20 od 24)