Srpski manastiri i crkve - DVD3

Proizvođač: YU-BI-KA

Dvadeset tri manastira i znacajnih crkava u Srbiji snimljeno je i prezentovano sa osnovnim podacima iz bogate njihove istorije i zivih legendi. Dva sata video programa kroz putovanje istoriju srpske duhovnosti. Serija je dobila blagoslov srpske pravoslavne crkve, kao i igumana svih manastira u kojima je snimana. Pored bogatih ilustracija slikom svaka priča sadrži istorijske činjenice i legende iz njihove istorije. Predstavljeni su: Blagoveštenje Rudnik, Čačanska crkva, Divostin, Đipša, Drača, Snežna gospa, Grgeteg, Jovanja, Kuveždin, Beočin, Beočin, Namasinjac, Nikolje na rudniku, Oplenac, Petkovica, Petkovica Rudnička, Privina glava, Rakovac, Rukumija, Šišatovac, Tronoša, Vitovnica i Voljavča. Trajanje DVD-ja je 120 minuta.

Mišljenja kupaca