Srpski manastiri i crkve - DVD5

Proizvođač: YU-BI-KA

Dvadeset četiri manastira i znacajnih crkava u Srbiji snimljeno je i prezentovano sa osnovnim podacima iz bogate njihove istorije i zivih legendi. Dva sata video programa kroz putovanje istoriju srpske duhovnosti. Serija je dobila blagoslov srpske pravoslavne crkve, kao i igumana svih manastira u kojima je snimana. Pored bogatih ilustracija slikom svaka priča sadrži istorijske činjenice i legende iz njihove istorije. Predstavljeni su: Blagoveštenje kablarsko, Bogorodičina crkva, Crkva Preobraženja u Krivaji, Crkva Sv. Ilije u Godoviku, Davidovica, Godovik, Grabovac, Jošanica, Kaona, Klisura, Kovilje, Kumanica, Lepenac, Manastir Presvete Bogorodice u Sićevu, Manastir Sv. apostola u Grlištu, Manastir Sv. Stefana u Lipovcu, Mazići, Petkovica Šabačka, Prilipac, Radovašnica, Rudenica, Sveta Petka Izvorska, Vavedenje Presvete Bogorodice u Jašunji i Zlatenac. Trajanje DVD-ja je 120 minuta.

Mišljenja kupaca