Ikonostas kućni - duborez u drvetu

Proizvođač: Umetnička radionica Zek Art

Izrаdа ikonostаsа i crkvenog mobilijаrа.

Mišljenja kupaca