Lek iz prirode 2

Proizvođač: YU-BI-KA

Preko 400 strana, 178 fotografija, tvrde korice, obrađeno je više od 220 biljaka i veza sa bolestima. Autor je: Dušanka Savić.

Mišljenja kupaca