Izrada Biznis planova

Proizvođač: AGENCIJA LIMAN TEAM

Biznis plan je pregled poslovanja preduzeća, koji prikazuje šta se želi postići i na koji način se mogu obezbediti resursi za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

• Biznis plan je strateška vizija preduzeća, koja pruža jasnu i realnu sliku o tome kuda vodi poslovni poduhvat.

• Biznis plan sadrži pregled svih potrebnih zahteva za otpočinjanje biznisa i detaljan operativni plan rada u prvih godinu dana.

• Biznis plan predstavlja poslovni koncept preduzeća koji sadrži dokaze o uspešnom poslovanju, zajedno sa parametrima koji su potrebni investitoru.

• Biznis plan je dokument na osnovu koga se donosi odluka o finansijskoj podršci.

• Biznis plan je suštinski dokument za menadžment-tim preduzeća, koji favorizuje realistično predviđanje i pruža detaljan plan svih poslovnih aktivnosti.

• Biznis plan je, po svojoj suštini i studija izvodljivosti, u kojoj preduzetnik, nakon istraživanja tržišta, i izrade operativnog plana i finansijskih projekcija, može proceniti prihvatljivost predložene poslovne prilike.


Uvažavajući sve navedene definicije, moguće je izvesti zaključak da je Biznis plan osnovni pisani dokument preduzeća kreiran za duži vremenski period, koji služi za internu i eksternu upotrebu i kojim se precizno definiše redosled svih poslovnih aktivnosti koje treba preduzeti prilikom:

•osnivanja preduzeća;
•otpočinjanja novog poslovnog poduhvata ili
•proširivanja postojećih poslovnih aktivnosti.

Mišljenja kupaca

Prosečna ocena: 5.00

Šone [22.02.2010 15:59:43]: Ocena 5
Super....