IBN IT Solutions

Proizvođač: IBN IT Solutions

Kompanija je specijalizovana u izradi enterprise aplikacija, integraciji sistema i automatizaciji poslovnih procesa u finansijama, telekomunikacijama i oblasti medija.

Mišljenja kupaca