E-squirrel B2B eCommerce

Proizvođač: Navigator

Opšte karakteristike

Razvoj poslovnih procesa se kontinuirano menja sa širenjem spektra internet usluga, uključujući i programe podrške, prilagođenja i integrisana e-commerce rešenja.

Tržišta više nisu ograničenim fizičkim granicama, pa samim tim B2B razvoj usluga pomaže proizvođačima, veletrgovcima i trgovacima širom industrije pružanje internet servisa da lake pribave specifčine informacije o poslovnom partnerima ili proizvodima.
Sa E-Squirrel B2B (e commerce) portalom, možete:
- Povećati produktivnost
- Uštedeti vreme i novac
- Osigurati bolju reputaciju
- Predstaviti svoje proizvode pre vaših konkurenata
- Projektovati bolju sliku vaše organizacije

e-squirrel b2b e commerce portal
šta dobijate?

Ovaj tip B2B-ja, povezuje sve značajne poslovne dokumente, standardne poslovne procese i pruža mogunost potpunog upravljanja end-2-end poslovnim procesima.

E-squirrel B2B (E-Commerce) ispunjava izazove modernog poslovanja i sa Business Navigator-om pruža arhitekturu koja omogućava jedinstvenu platformu za uspešno sprovođenje poslovnih procesa, praćenja, vidljivosti, revizije, upravljanja i sigurnosti.

Mišljenja kupaca