Gradjevinski list

Proizvođač: Agencija Enigma

LIST je program za gradjevinska preduzeća, preduzetnike i zanatske radnje, kako bi se brže, efikasnije i tačnije obradila dokumentacija koja prati izvodjenje radova. Program prati proces rada izrade dokumentacije od predmera i predračuna do ispostavljanja konačnih računa.
Program Vam omogućava da:

Izradite predmer i predračun
preuzmete postojeće predmere ili ponude iz excela
izradite obračunski list gradjevinske knjige
izradite privremene i okončane situacije
izradite rekapitulaciju uz situacije
izradite račun uz situacije sa obračunom PDV-a

Svi navedeni procesi su medjusobno povezani, omogućen je automatski prenos podataka, tako da je potrebno Vaše minimalno angažovanje kako bi obradili gomilu dokumentacije. Ovaj gradjevinski program fukcioniše tako što se unesu podaci predmera i predračuna (opis pozicije, jedinica mere, količina, cena) ili se isti preuzme iz excela, dalje program kreira obračunske listove gradjevinske knjige sa podacima iz predmera (opis, jedinica mere, ugovorena količina, ugovorena cena), na Vama je da upišete količine izvedenih radova, a dalje program sam kreira privremenu ili okončanu situaciju, rekapitulaciju, kao i račun sa obračunom PDV-a.

Mišljenja kupaca

Prosečna ocena: 4.80

marko [24.03.2009 00:13:49]: Ocena 5
extra
dragana [05.04.2008 17:54:47]: Ocena 5
it is great
dasha [22.11.2007 15:19:12]: Ocena 5
super
Nikolic Slavisa [29.06.2007 22:23:22]: Ocena 5
Veoma kvalitetno i detaljno obradjene pozicije
Milan [25.03.2007 03:59:06]: Ocena 4
Nisam jos probao pa ne znam