Daljinski nadzor objekata

Proizvođač: Progard Securitas d.o.o.

PROGARD Securitas stvara osećaj sigurnosti, jer brigu o zaštiti vaše imovine u uslovima narastajućeg nasilja, provala i razbojništava preuzimamo u potpunosti. Politika neprekidnog ulaganja u nove tehnologije, praćenje inovacija i obuke zaposlenih u oblasti protivprovalnih sistema pruža najveću garanciju da svoj posao obavljamo sigurno i diskretno.

Pravo rešenje u zaštiti Vašeg poslovnog prostora i privatne imovine predstavlja daljinski nadzor nad objektima (DNO) i obezbedjenje kvalitetnih protivprovalnih alarmnih sistema povezanih na Operativni centar koji radi 24 časa svih kalendarskih dana u godini.

U oblasti protivprovalnih sistema i daljinskog nadzora objekata nudimo:
- Detaljnu procenu bezbednosti objekta
- Elektronske protivprovalne sisteme sa zvučnom i svetlosnom signalizacijom
- Instaliranje odabranog protivprovalnog sistema i povezivanje na naš Operativni centar.
- Stručno osposobljavanje korisnika sistema i izradu uputstva za upotrebu
- Redovno servisiranja sistema
- Mesečne izveštaje o DNO

Instaliranjem protivprovalnog sistema u svoj objekat, Vi postajete bezbedniji i sigurniji, nepoželjna lica ne mogu da uđu u njega, a da to sistem ne registruje i dojavi Operativnom centru PROGARD Securitas i Vama.

KAKO FUNKCIONIŠE DALJINSKI NADZOR NAD OBJEKTIMA?

Srce sistema DNO predstavlja Operativni centar PROGARD Securitas u kome se, preko posebnog, specijalizovanog sofvera 24 časa prati rad protivprovalnih sistema koji su na njega povezani. Dojavu alarmnog stanja na objektu sistem vrši pomoću telefonskih linija ili radio vezom.

Opšta koncepcija sistema obuhvata sledeće elemente:

- Centralnu procesnu jedinica za obradu ulaznih i izlaznih informacija i prosleđivanje alarmnog stanja do Operativnog centra PROGARD Securitas,
- Različite senzore koji registruju pokušaj provale,
- Uredjaje za svetlosnu i zvučnu signalizaciju,
- Identifikacionu pristupnu tastaturu, i
- Računarsko softverski centar.

Stručnjaci PROGARD Securitas daju preporuke za konfiguracije i vrše instaliranje sistema na osnovu detaljne procene bezbednosti Vašeg objekta, uzimajući u obzir sve karakteristike objekta, uticaj mikro i makro lokacije.

U slučaju iznenadnog napada, pomoću sistema PANIK tastera, tihom dojavom, možete automatski obavestiti Operativni centar Progard Securitas i naš tim za hitne intervencije stiže Vam u pomoć.

U slučaju nastanka alarmne situacije, Operativni centar Progard Securitas odmah upućuje profesionalni tim za hitne intervencije na ugroženi objekat, istovremeno obaveštavajući policiju i, zavisno od karaktera alarmne situacije, druge službe kao što su hitna pomoć ili vatrogasna služba.

Mišljenja kupaca