Rukovanje novcem

Proizvođač: Progard Securitas d.o.o.

Naši vrhunski osposobljeni i iskusni oficiri obezbeđenja primenjuju pouzdane procedure u prenosu novca i dragocenosti, čime se Klijenti oslobađaju obaveze da sami dopremaju novac na bezbedno mesto, sa svim rizicima koji mogu da prate ovaj važan zadatak. Prenos novca i dragocenosti obavljamo savremenim specijalizovanim vozilima sa ugrađenim višestrukim sistemima elektronske zaštite.

Mišljenja kupaca